کالاهای اساسی و خوار و بارلبنیاتمواد پروتئینیصبحانهنوشیدنیکنسرو و غذای آمادهخشکبار و شیرینیتنقلاتمیوه و سبزیجات